راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای ارائه موفق

💫 راهکارهایی برای ارائه موفق
(بخش اول)

از اسلایدهای پاورپوینت صرفا برای بالابردن جذابیت بصری ارائه خود و کمک به درک مطالب بیان شده استفاده کنید.


روی هر اسلاید بیشتر از یک دقیقه توقف نکنید و اطلاعات متنی روی هر اسلاید به حداکثر 5 کلیدواژه محدود شود.
درکل در یک ارائه یک ساعته، تعداد اسلایدها نباید بیشتر از 50 تا 60 عدد باشد.
تمام تلاش خود را بکنید که هر اسلاید، بهترین نمونه برای بیان سرفصل مربوط به خود باشد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 4, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top