ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020

ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020 به تشخیص مجمع جهانی اقتصاد و تغییر اولویت آنها نسبت به مهارتهای پیش بینی شده برای 2015:
⭐️

 1. مهارت حل مسائل پیچیده
  🔹 (حفظ رتبه اول)
 2. تفکر نقادانه
  🔺 (صعود از رتبه 4 به 2)
 3. خلاقیت
  🔺 (صعود از رتبه 10 به 3)
 4. مهارت مدیریت انسانها
  🔻 (نزول از رتبه 3 به 4)
 5. هماهنگی و سازگاری اجتماعی
  🔻 (نزول از رتبه 2 به 5)
 6. هوش احساسی و عاطفی
  🔸 (جدیدالورود در بین 10 مهارت برتر)
 7. قضاوت
  🔻 (نزول از رتبه 5 به 7)
 8. تصمیم گیری
  🔻 (نزول از رتبه 6 به 8)
 9. مذاکره
  🔹 (حفظ رتبه قبلی)
 10. انعطاف پذیری ادراکی
  🔸 (جدیدالورود در بین 10 مهارت برتر)

در یک کلام:
مهارتهای مرتبط با #اندیشیدن در اولویت مهارتهای دنیای معاصر قرار دارد. حل مسایل با استفاده از #تفکر_نقادانه و #خلاقیت، تبدیل به یک ضرورت شده است.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on January 25, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top