دانلود رایگان اولین وبینار روان درمانی اگزیستانسیال

اولین وبینار روان درمانی اگزیستانسیال

? جهت دانلود رایگان اولین جلسه دوره آموزشی
روان درمانی اگزیستانسیال (دکتر رضا محسنی بیرجندی)
از لینک زیر استفاده نمایید

http://yon.ir/HYTdp

? مباحث مطرح شده در این وبینار:
https://t.me/arianaeec/183

☎️
021-75038081

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top