تکنیک فاینمن برای یادگیری عمیق

⭐️ تکنیک فاینمن برای یادگیری عمیق

  1. مطلبی که میخواهید یاد بگیرید را انتخاب و شروع به مطالعه کنید
  2. وانمود کنید که در حال تدریس آن در یک کلاس هستید
  3. هرجا گیر کردید، دوباره به کتاب، جزوه یا فیلم آموزشی مراجعه کنید
  4. موضوع را ساده و هرجا که می توانید از تشبیهات استفاده کنید

👨‍🎓اگر میخواهید در موضوعی استاد شوید، آن را تدریس کنید!

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on January 21, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top