تقویت هوش مالی در 10 قدم

چی با چی | مرجعه معاوضه و تهاتر کالا، املاک و خدمات

اگر دوست، همکار، خویشاوند یا همسایه ثروتمندی دارید، نگاهی دقیق به زندگیشان بیاندازید (البته نگاه عمقی، نه به قصد فضولی!). بدون شک افکار و رفتارهایی را خواهید دید که شکل دهنده مدل برنامه ریزی خاص خودشان است. احتمالا تایید می کنید جنبه خاصی از هوش که معمولا به آن عنوان “هوش مالی” می دهیم، در آنها قوی تر از سایرین است. آیا این هوش از طریق وراثت به آنها مننتقل می شود و یا می شود آن را آموخت؟

از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصاد رفتاری، داشتن مهارت و هوش بالا در مسائل اقتصادی قابل یادگیری است. به بیان دیگر، اگر می خواهید ثروتمند شوید، باید بدانید چه رفتاری را با پول انجام دهید.

 ارکان هوش مالی عبارتند از:

1) سرمایه

سرمایه فقط شامل املاک و اشیا و پول و اوراق بهادار نیست. شاید هنر و یا مهارت شما هم جزء سرمایه های زندگی شما باشد. بطور کلی هر چیزی که ارزش آن مستقل از زمان باشد، سرمایه محسوب می شود.

2) بدهی

هر چه که باعث شود پول از حساب بانکی شما کم شود، چیزی نیست بجز بدهی! خودرویی که سوار می شوید و منزلی که در آن زندگی می کنید، به دلیل اینکه شامل هزینه های تعمیر، بیمه و خسارت می شوند، نوعی از بدهی های شما هستند.

3) جریان نقدینگی

ارتباط سرمایه و بدهی شما از جریان نقدینگی مشخص می شود. وقتی بدهی شما زیاد شود، یعنی جریان نقدینگی شما منفی شده (همان چیزی که از قدیم بعنوان بالا زدن خرج از دخل می شناختند) و اگر بتوانید آن را مثبت کنید، یعنی دارید به سرمایه خودتان اضافه می کنید.

هوش مالی چیست؟

هوش مالی همان برنامه شخصی و ذهنی است که با آن می توانید منابع مالی خود را مدیریت کنید. هر راهی که برای وارد کردن ثروت (البته از راههای قانونی و اخلاقی) به زندگی خود پیدا می کنید، سرچشمه مستقیم و غیرمستقیم آن، در هوش مالی شما نهفته است. بزرگان خانواده به طور سنتی معمولا زمین، مستغلات، سهام و موارد مشابه را سرمایه می دانند؛ در حالی که از یکی دو دهه پیش، داشتن ذهنی که قادر به تولید ثروت باشد، مهمتر از سرمایه های سنتی شده است. با استفاده از این ذهن تربیت شده است که می توانید مسایل مالی خود را حل کنید و کارهایی را انجام دهید که به شما سود مالی برساند.

مطالعه ادامه مقاله در بلاگ مرجع معاوضه و تهاتر کالا، خدمات و املاک (چی با چی)

Posted on February 20, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top