به دنبال یادگیری باشید

از تحصیلات رسمی، درآمدی جز در حد گذران زندگی انتظار نداشته باشید؛
آنچه که خودتان به دنبال یادگیری‌اش می‌روید برایتان ثروت‌ساز می‌شود.

-جیم ران

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on October 14, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top