برخی وبینارهای میزبانی شده توسط وبومیت

وبومیت

برشهایی از برخی وبینارهای میزبانی شده توسط وبومیت را در کانال مرکز آموزشهای الکترونیکی آریانا در سایت آپارات مشاهده فرمایید:👇
https://www.aparat.com/arianaeec

(توضیح: کیفیت تصاویر در نسخه بارگذاری شده در آپارات به منظور حفظ برخی از اطلاعات جلسه، تعمداً پایین آورده شده است. در هنگام مشاهده آنلاین، کیفیت تصویر در حد HD میباشد.)

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on December 31, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top