اتفاقاتی که در یک وبینار شاهد آنها نخواهید بود

اتفاقاتی که در یک وبینار شاهد آنها نخواهید بود

 

✅اتفاقاتی که در یک وبینار شاهد آنها نخواهید بود:

?جاماندن مدعوین از جلسه به دلیل ترافیک
? از دست دادن اطلاعات مهم روی وایت برد


? اختلال در جلسه توسط یک یا چند نفر از حاضرین
? تاخیر در اتخاذ تصمیمات مهم بدلیل نیاز به مشاوره با افراد ثالث
? صرف هزینه های غیرضروری جهت برگزاری جلسه

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 29, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top