آموزش غیرمستقیم فرآیند حل مسأله

آموزش غیرمستقیم فرآیند حل مسأله

❓ صورت مسأله:
دانش آموزان یک مدرسه تقاضا دارند که مدت اردوی تفریحی در جزیره قشم بیش از 3 روز باشد.


❌ محدودیتها:
قوانین آموزش و پرورش اجازه افزایش مدت اردو را نمیدهد.

?1️⃣ راه حل اول دانش آموزان:
سفر زمینی به سفر هوایی تغییر کند تا زمان بیشتری را در مقصد داشته باشند.

♻️ نتیجه ارزیابی راه حل اول:
به دلیل افزایش هزینه سفر و فشار مالی به خانواده ها، قابل اجرا نیست.

?2️⃣ راه حل دوم دانش آموزان:
بجای صرف غذا در رستوران، غذای ساده و حاضری (نان و پنیر- نان و ماست- تخم مرغ) در محل خوابگاه صرف شود و هرینه صرفه جویی شده بابت بلیت هواپیما مصرف شود.

♻️ نتیجه ارزیابی راه حل دوم:
قبول! ⭐️

(برگرفته از مقاله خانم مریم معصومی- مدرس اقتصاد)

آدرس کانال ما در تلگرام:

https://t.me/arianaeec
? webomeet.ir

Posted on April 5, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top